Bezpłatna dostawa przy zakupach powyżej 250 zł! | Dostawa: paczkomat InPost 12zł, Kurier 16zł

Polityka zwrotów i reklamacji

1. Zwroty

Jeśli jesteś:

A) konsumentem

lub

B) osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego

co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: biuro@dzikielaki.com

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Dzikie Łąki Aleksandra Warych, ul. Powstańców 1, 43-170 Łaziska Górne, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

  • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebielub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik;
  • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, dołączając Formularz zwrotu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.
  • Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  • Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciulub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2. reklamacje

Jeśli jesteś konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: biuro@dzikielaki.com lub drogą pocztową na adres: Dzikie Łąki Aleksandra Warych, ul. Powstańców 1, 43-170 Łaziska Górne.

Wadliwy towar należy wysłać na adres: Dzikie Łąki Aleksandra Warych, ul. Powstańców 1, 43-170 Łaziska Górne.

W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Załącznik nr 1

———————————————————————————————————————————

Formularz zwrotu

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr zamówienia, nazwa zwracanego produktu data otrzymania przesyłki:……………………………………………………

Kwota zwrotu:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Proszę o zwrot pieniędzy na konto nr numer rachunku………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię, nazwisko i adres posiadacza rachunku (w przypadku, gdy właścicielem nie jest osoba zwracająca towar)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zakupiony produkt zwracam w stanie nienaruszonym

 

 

————————————–                                                                             —————————————–      

Miejscowość, data                                                                                                                 Podpis klienta