Bezpłatna dostawa przy zakupach powyżej 250 zł! | Dostawa: paczkomat InPost 12zł, Kurier 16zł

Polityka Prywatności

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Aleksandra Warych 

ul. Stolarska 11/1

43-190 Mikołów 

NIP: 6351170096

REGON: 273795203 

2. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

 1. Dane osobowe zbierane przez Dzikie Łąki Aleksandra Warych za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO  
 2.   Dzikie Łąki Aleksandra Warych dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy. 

3. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna 

 1. Dzikie Łąki Aleksandra Warych zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku: 
  •  rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
  •   składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
  •   subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).   
 3.   W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje: 
  • adres e-mail; 
  • dane adresowe: 
  • imię i nazwisko; 
  • numer telefonu.
 4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie.
 5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane: 
  • adres e-mail; 
  • dane adresowe: 
  • imię i nazwisko; 
  • numer telefonu
 6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  1. firmę Przedsiębiorcy;
  2. numer NIP.
 7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail. 

4. Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane? 

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta firma Dzikie Łąki przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. 
 2.  Dzikie Łąki powierzają przetwarzanie danych osobowych tylko i wyłącznie tym podmiotom i dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje dla Dzikie Łąki Aleksandra Warych 
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące podmioty:
  • operatorzy płatności 
  • podmiot obsługujący dostawę towaru oraz jego zwroty i reklamacje 
  • wszystkie podmioty zapewniające sprawne działanie Sklepu Internetowego oraz wsparcie techniczne 
  • podmioty współpracujące z Dzikie Łąki Aleksandra Warych na stałe lub czasowo w zakresie usług prawnych, księgowych lub marketingowych. 
 4.  Dane osobowe Klientów przechowywane są: 
  •  W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Dzikie Łąki Aleksandra Warych tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie mogą podnosić Dzikie Łąki i jakie mogą być podnoszone wobec Dzikie Łąki. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. 
  •  W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Dzikie Łąki tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. 

5. Prawa klienta

 1. Przysługują Państwu następujące uprawnienia: 
  • prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii 
  • prawo do sprostowania, poprawienia Państwa danych 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt” na stronie www.dzikielaki.com 
  •   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych: 
   • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, opartych na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), 
   • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Organem nadzorczym ds. ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, tel. +48 22 53 10 440. 
 2. Jednocześnie informujemy Państwa, że przetwarzane przez nas Dane osobowe zbierane są w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów Administratora. 
 3. Regulamin obowiązuje od 15/08/2022 r.